خبر
بورس و سهام   سرمایه گذاری   مسکن و اقتصاد   بازار مسکن  

خرید جدید «وثنو» چیست

می متالز - سرمایه گذاری ساختمان نوین نسبت به خرید تعداد 11.200.000سهم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به بهای تمام شده 114.574 میلیون ریال اقدام کرده است.

به گزارش می متالز، سرمایه گذاری ساختمان نوین در تاریخ 1399/02/30 نسبت به خرید تعداد 11.200.000سهم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به بهای تمام شده 114.574 میلیون ریال اقدام کرده است.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 رعایت ماده ۱۳دستورالعمل اجرای شفاف‌سازی:

"وثنو" از خرید بیش از ۳میلیون سهم "کوثر" خبرداد

می متالز - شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهام شرکت بیمه کوثر را خریداری کرد.
 

«وثنو»، «کوثر» خرید

می متالز - سرمایه گذاری ساختمان نوین در چهارشنبه هفته گذشته تعداد 3.065.086سهم بیمه کوثر را خریداری نمود.
 

«وثنو»، «کوثر» خرید

می متالز - سرمایه گذاری ساختمان نوین سهام بیمه کوثر خرید.
 به دنبال واگذاری شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین:

"وثنو"، سهام نفتی می فروشد

می متالز - شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین از واگذاری سهام خبر داد.
 

«وثنو» سهام خرید

می متالز - شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین طی اطلاعیه‌ای در سامانه کدال در خصوص تحصیل سهام فولاد خوزستان شفاف‌سازی کرد.
 

«وثنو» اقدام به خرید «فخوز» کرد

می متالز - سرمایه گذاری ساختمان نوین نزدیک 2 میلیون سهم فولاد خوزستان را خرید.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما