خبر
بورس و سهام   نرم افزار و فن آوری اطلاعات  

توضیح "های وب" درباره حضور در مناقصه ۲۳ ماهه و ۱۳۴ میلیارد تومانی

می متالز - داده گستر عصر نوین درباره حضور در مناقصه ۲۳ ماهه برای اجرای پروژه ایجاد زی رساخت ابری پیام رسان های بومی با مبلغ پایه برآوردی ۱۳۴.۵ میلیارد تومانی توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد.

به گزارش می متالز، شرکت داده گستر عصر نوین درباره شرکت در مناقصه خرید و تامین تجهیزات برای اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی با مبلغ پایه برآوردی 134.5 میلیارد تومانی توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد.

براین اساس، "های وب" اعلام کرد: مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع خرید و تامین تجهیزات جهت اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی که شامل خرید و تامین وحمل تجهیزات به مراکز، تهیه و ارائه لیسانس ها و گواهی های مربوطه، راه اندازی و آزمایش و تحویل و قبولی، فراهم سازی قابلیت بهره برداری، مستند سازی، ضمانت، پشتیبانی و سایر تعهدات طبق مشخصات فنی و ضمایم مربوطه که مبلغ پایه برآوردی براساس بررسی سوابق قبلی توسط کارفرما برمبنای نرخ ارز 13 هزار تومانی محاسبه شده، 134.5 میلیارد تومان و مدت پروژه از زمان انعقاد قرارداد 23 ماه است. همچنین مناقصه از 30 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

کد خبر: 105168
تاریخ: 1399/02/31 - 11:06
منبع: بورس پرس

داده گستر عصر نوین  های وب 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

در آمد «های وب» چقدر تغییر کرد + جدول

می متالز - داده گستر عصر نوین ۲۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به دوره مشابه گذشته با تغییر ۲۵۵ درصدی روبه‌رو شد.
 طی دو ماهه سال جاری رقم خورد:

رشد ۲۵۵ درصدی "های وب" با کسب درآمد ۲۲۰ میلیارد تومانی

می متالز - داده گستر عصر نوین با انتشار گزارش عملکرد دومین ماه سال جاری، ۲۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد ۲۵۵ درصدی همراه شده است.
 

خبر مهم دیشب درباره «های وب» چه بود

می متالز - خبر مهم دیشب های وب برای خريد و تامین تجهیزات جهت اجراي پروژه ايجاد زيرساخت ابري پیام رسان هاي بومی بود.
 در نخستین ماه سال محقق شد:

رشد ۲۳۶ درصدی "های وب" با کسب درآمد ۱۰۳.۹ میلیارد تومانی

می متالز - داده گستر عصر نوین در نخستین ماه سال جاری ۱۰۳.۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد ۲۳۶ درصدی همراه شده است.
 

دلیل صف خرید برای «های وب»

می متالز - داده گستر عصر نوین با انتشار گزارش عملکرد اسفند و ۱۲ ماهه سال گذشته، ۶۳۲.۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرد و با رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته روبرو و صف خرید شد.
 طی ۱۱ ماه سال جاری:

درآمد "های وب" با کسب ۵۳۹.۵ میلیارد تومانی ۶۵ درصد بیشتر شد

می متالز - داده گستر عصر نوین با انتشار گزارش عملکرد بهمن و ۱۱ ماهه سال جاری، ۵۳۹.۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما