خبر
اقتصاد   دانشگاه ها  
اتاق بازرگانی تهران با همکاری شرکت دانشکار اجرا ‌می‌کند

طرح حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور تشکل‌های عضو اتاق تهران

می متالز - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی عضو اتاق و همچنین شناسایی و استفاده از پایان نامه‌های دانشگاهی، طرح «حمایت از پژوهش‌های مساله محور» تشکل‌های عضو این اتاق را به اجرا ‌می‌گذارد.

به گزارش می متالز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طرح حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور تشکل‌های عضو این اتاق را اجرا ‌می‌کند. اتاق تهران با همکاری شرکت دانشکار در راستای توانمندسازی تشکل‌های عضو اتاق و همچنین شناسایی و استفاده از پایان نامه‌های دانشگاهی این طرح را اجرایی ‌می‌کند.

در این طرح، محورهای پژوهشی تشکل‌ها دریافت شده و سپس پایان‌نامه‌های دانشگاهی که مرتبط با این محورها هستند به تشکل‌ها ارائه ‌می‌شود تا در صورت تایید اتاق بازرگانی تهران از این پایان نامه حمایت شود.

همچنین دانشجویانی که تمایل دارند برروی مسائل پژوهشی تشکل‌ها، پایان‌نامه‌های خود را تعریف کنند، به تشکل‌ها معرفی شده و از طرف اتاق بازرگانی تهران مورد حمایت قرار ‌می‌گیرند. شرکت دانشکار نیز به عنوان مجری این طرح، وظیفه دریافت محورهای پژوهشی تشکل‌ها و اتصال آن به دانشگاه را بر عهده دارد.

در چارچوب این طرح، حمایت از پایان‌نامه‌های تعریف شده حول محورهای پژوهشی ارائه شده تشکل‌ها و حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی که ‌می‌توانند به بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کنند، در دستورکار قرار خواهد گرفت. بر این اساس، تمامی هزینه‌های موجود در فرآیند حمایت، توسط اتاق بازرگانی تهران تامین ‌می‌شود و تشکل‌ها نیاز نیست هزینه‌ای پرداخت کنند. همچنین تشکل‌ها در قالب این طرح ‌می‌توانند مسائل پژوهشی خود را از طریق این طرح به دست دانشجویان و اساتید برسانند و پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت مسائل موجود در تشکل خود هدایت کنند.

از دیگر مزایای این طرح آن است که در این طرح، پایان‌نامه‌های در حال اجرایی که در زمینه فعالیت تشکل هستند، معرفی ‌می‌شود. هر پایان‌نامه‌ای که متناسب با نیاز تشکل باشد، ‌می‌تواند پس از طی مراحلی که در بروشور پیوست مورد اشاره قرار گرفته، حمایت مالی اتاق بازرگانی تهران را دریافت کرده و تشکل‌ها ‌می‌توانند از این پژوهش‌ها استفاده کنند.

دریافت بروشور راهنما

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما