خبر
آهن و فولاد   محیط زیست   عکس  
یزدی زاده در نشست خبری خود در نمایشگاه محیط زیست مطرح کرد:

توجه به نیروی انسانی و پرسنل ذوب آهن جزو اولویت های ماست + عکس

می متالز - نشست خبری مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با اصحاب رسانه در غرفه این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تاریخ 26 فروردین 1398 در تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد.

به گزارش می متالز، ذوب آهن اصفهان دارای بزرگترین جنگل دست کاشت در خاورمیانه با وسعت ۱۶۵۰۰ هکتار؛ ۸۴ برابر استانداردهای زیست محیطی است. 

مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران در غرفه این شرکت حاضر شد و با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی و موضوع محیط زیست، گفت: سال ۹۶ میزان ۱۰.۵ میلیارد تومان برای نگهداری پوشش گیاهی ذوب آهن هزینه شد.

یزدی زاده افزود: میزان کل ترسیب کربن در فضای سبز ۱۵۵ هزار تن، میزان کل ترسیب در خاک تحت پوشش فضای سبز ۶۳۰ هزار تن و هزینه نگهداری سالانه بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یادآور شد: ذوب آهن برای پساب های زرین شهر، فولادشهر