خبر
درب و پنجره  

امکان رؤیت نقشه سالن‌های اعضای انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران بر روی وب سایت نمایشگاه

می متالز - نقشه سالن‌های اعضای انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران بر روی وب سایت نمایشگاه قرار گرفت.

به‌ گزارش می متالز، نقشه‌های تقسیم‌بندی شده سالن‌های اعضای انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران در وب‌سایت نمایشگاه قابل مشاهده هستند ولی انجام جانمایی و انتخاب غرفه فقط از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۴ میسر می‌باشد. متقاضیان محترم می‌توانند وضعیت نقشه‌ها و غرفه‌ها را بررسی نمایند تا در زمان ثبت‌نام و جانمایی از پیش زمینه ذهنی مناسب برخوردار باشند.

متقاضیان محترم می‌باید پس از باز شدن سایت، درصورت بروز مشکل در جانمایی با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل نمایند.

نکته مهم: غرفه انتخاب شده تنها درصورتی در رزرو متقاضی مربوطه خواهد بود که ۵۰ % هزینه اجاره بها تا پایان همان روز پرداخت و رسید آن به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه گردد. درغیر این صورت غرفه مربوطه از رزرو خارج شده و به‌عنوان غرفه آزاد در دسترس سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما