خبر
بورس و سهام   دریانوردی، بنادر و کشتیرانی  
طی دوره ۱۲ ماهه؛

"حسینا" به هر سهم ۲۱۴۷ ریال اختصاص داد

می متالز - شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۱۴۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۶۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش می متالز، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۷۳ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۴۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۶۷ درصد افزایش داشته است.

در گزارش حسابرسی شده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا نسبت به گزارش حسابرسی نشده، ۱۰ درصد کاهش سود به سبب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و نیز افزایش سایر هزینه های غیرعملیاتی مشاهده می‌شود.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"حسینا" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۴۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یم هزار و ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

"تمحرکه" زیان خود را به نصف رساند

می متالز - شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۱ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۴۹ درصدی زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۳ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۴۱ ریال اعلام کرده بود.
 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "سخوز" افزایشی بود

می متالز - شرکت سیمان خوزستان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
 نسبت به گزارش حسابرسی نشده؛

سود هر سهم "وپترو" تغییری نداشت

می متالز - شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به گزارش حسابرسی نشده خود، تغییری را نشان نمی‌دهد.
 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "ونیکی" افزایشی بود

می متالز - شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵۲۵ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
 طبق صورت‌های مالی ۳ ماهه اول سال:

بانک صادرات سود محقق کرد

می متالز - بانک صادرات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم یک ریال سود محقق کرد.
 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "شاوان" چشمگیر بود

می متالز - شرکت پالایش نفت لاوان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۵۷۴ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما