خبر
سرمایه گذاری   مالیات  
طبق اعلام سازمان مالیاتی:

درآمد شناسایی نشده از سرمایه‌گذاری‌های جاری شرکت‌ها مشمول مالیات شد

می متالز - سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مازاد ارزش و سود شناسایی نشده ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری (کوتاه‌مدت) شرکت‌ها مشمول مالیات می‌شود.

به گزارش می متالز، محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل از ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می شود:

۱. تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ قانون مذکور برای نقل و انتقال سهام در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها مالیات مقطوع تعیین کرده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ مقرر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمد های مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲. هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها شود به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعطیلات یاد شده به روش های زیر در حساب و منعکس می‌شود:

الف: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

الف۱. در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت به شرط احراز، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری است، صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور شده اما تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف ۲. افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود و مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یاد شده، مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد است. ضمناً با توجه به عدم شمول مالیات به افزایش مذکور ،همانگونه که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نیز قید شده، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازاری و خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات است و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۹۴، زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری( در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می شود:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

کد خبر: 44470
تاریخ: 1398/04/20 - 13:14
منبع: بورس پرس

سرمایه گذاری  محمد قاسم پناهی  مالیات 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

آغاز فعالیت مجدد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

می متالز - صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر از امروز 22 آبان ماه شروع به فعالیت مجدد کرده است.
 

رشد مجدد بازار نیازمند جلب اعتماد سهامداران

می متالز - تجربه نشان داده سهم‌ها بعد از انجام افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پتانسیل رشد داشته و با این نگرش، سهم‌هایی که برنامه تجدید ارزیابی دارند را می‌توان برای آنها، این پتانسیل را متصور شد.
 ساعت پنج و نیم عصر؛

مفقودی ۴۸ میلیارد ناقابل در یک بانک

می متالز - گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به زیر سبیلی رد کردن بدهی دوستان دولتی و مفقودی ۴۸ میلیارد تومان در بانک بورسی و....
 رئیس جمهور: «چطور باید کشور اداره شود؟»؛ پاسخ شما به این پرسش چیست؟

روز گذشته، حسن روحانی با طرح این پرسش که چطور باید کشور اداره شود، بیان داشت: این همه که تلاش می‌کنیم ۳۰ درصد درآمد کشور از مالیات و عوارض گمرکی است، در حالی که در دنیا معمولاً ۷۰ تا ۸۰ درصد از مالیات حتی در برخی کشورها ۱۰۰ درصد از مالیات است. در همین کشور ترکیه پرسیدم، گفتند: صد درصد درآمد کشور از مالیات است.

می متالز - در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولتمردان ایران برای جبران کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و پوشش درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، چشم به افزایش درآمد‌های مالیاتی و همچنین صادرات غیرنفتی دوخته‌اند.
 حضرتی خبر داد:

بررسی لایحه مالیات بر عایدی مسکن و حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس

می متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه و حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون متبوع خبر داد.
 

تاکید مشاور رئیس‌جمهور بر معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد

می متالز - مشاور رئیس‌جمهور درخصوص مباحث مطرح شده درباره معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گفت: تکیه بر درآمدهای مالیاتی از جمله سیاست‌های دولت و کشور است که اقدام شایسته‌ای است؛ سال‌های سال کشور آرزو داشت از تکیه بر درآمدهای نفتی جدا شود و به منابع اصلی که می‌تواند براساس فعالیت‌های مختلف اقتصادی صورت بگیرد متکی باشد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما