خبر
بورس و سهام  
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "شصدف" ۳ درصد کاهشی شد

می متالز - شرکت صنعتی دوده فام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۸۳۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۸۹۷ ریال اعلام شده بود، کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش می متالز، شرکت صنعتی دوده فام با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت صنعتی دوده فام در دوره یاد شده، مبلغ ۳۶۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۸۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۳ درصدی برخوردار است.

"شصدف" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۷۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۸۹۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

سود تلفیقی ه رسهم "کاوه" ۵۶۷ریال اعلام شد

می متالز - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه سود هر سهم را ۵۶۷ریال اعلام کرده است.
 در دوره ۶ماهه محقق شد:

رشد ۱۷.۶هزار میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «خبهمن»

می متالز - گروه بهمن در صورت‌های مالی ۶ماهه اعلام کرد که پرتفوی بورسی شرکت ۱۷هزار و ۶۴۰میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال افزایش یافته است.
 

سود تلفیقی «اخابر» ۴۰۳ریال اعلام شد

می متالز - شرکت مخابرات ایران صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را منتشر کرد. در این گزارش سود تلفیقی هر سهم را ۴۰۳ریال و سود هر سهم در شرکت اصلی را ۴۰ریال اعلام کرده است.
 نسبت به گزارش حسابرسی نشده؛

سود هر سهم "وسینا" ۱۰۲ درصد افزایش داشت

می متالز - بانک سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده که سود هر سهم ۸۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۲ برخوردار بود.
 حسابرسی شده منتشر شد؛

مروری بر صورت‌های مالی ۶ ماهه "وتجارت"

می متالز - بانک تجارت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۵ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۵۵ درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۹۹ ریال اعلام کرده بود.
 حسابرسی شده منتشر شد؛

مروری بر عملکرد ۶ ماهه "خنصیر"

می متالز - شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۷ ریال اعلام شده بود، حکایت از کاهش ۷۵ درصدی دارد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما