خبر
بورس و سهام   کاشی و سرامیک  
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

"کسرام" زیان خود را کاهش نداد

می متالز - شرکت پارس سرام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷۰ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۹۸ درصدی زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۴۴۰ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش می متالز، شرکت پارس سرام با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت  پارس سرام در دوره یاد شده، مبلغ ۵۲ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۷۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۹۸ ریالی در شناسایی زیان داشته است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۹۴ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

"کسرام" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۴۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 طی ۱۲ ماه صورت گرفت؛

"بموتو" به هر سهم ۲۷۶۴ ریال سود اختصاص داد

می متالز - شرکت موتوژن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۷۶۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۷۰۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۹۱ برخوردار بود.
 در گزارش ۶ماهه منتشر شد:

خروج "پلوله" از زیان

می متالز - شرکت تولیدی گاز لوله در صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ اعلام کرد که نسبت به گزارش ۳ماهه خود از زیان ۸۵ ریالی خارج شده و در این مدت ۸۷ ریال سود ساخته است.
 

گزارش تلفیقی ۶ماهه "زنگان" با سود ۷۴ریالی منتشر شد

می متالز - شرکت صنعت روی زنگان گزارش ۶ماهه تلفیقی خود را با شناسایی سود ۷۴ریالی منتشر کرد.
 

گزارش ۶ماهه «فنورد» منتشر شد

می متالز - شرکت نورد و قطعات فولادی، صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را منتشر کرد.
 

سهم معروف سال های گذشته با ارتقا به تابلو زرد فرابورس آمد

می متالز - سرپرست مدیریت بر ناشران بازار پایه با اشاره به نظر حسابرس سهم معروف سال های گذشته درباره صورت های مالی ۶ ماهه و احراز سایر شرایط از انتقال نماد معاملاتی آن به تابلو زرد خبر داد.
 

"پارس" ۴.۹۹۸ریال سود برای هر سهم اعلام کرد

می متالز - شرکت پتروشیمی پارس در صورت های مالی ۶ماهه سود هر سهم را ۴هزار و ۹۹۸ریال اعلام کرد که در مقایسه با سود ۲هزار و ۷۸۵ریالی دوره ۳ماهه با رشد همراه شده است.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما