خبر
بورس و سهام   بیمه  

نماد ۲۱ شرکت بیمه در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

می متالز - درمیانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

به گزارش می متالز، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۸۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با ۰.۵۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۲۱شرکت سبزپوش بودند.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

نماد ۱۲ شرکت بیمه‌ای در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

می متالز - در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

بیشترین رشد شاخص سهام بیمه به آسیا رسید

می متالز - در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

روز سبز شاخص سهام صنعت بیمه در تالار شیشه‌ای

می متالز - در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

نماد ۱ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ قرمز درآمد

می متالز - در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

نماد ۱۷ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

می متالز - در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

نماد ۱۴ شرکت بیمه‌ای در تالار شیشه‌ای به رنگ سبز درآمد

می متالز - در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما