خبر
آلومینیوم   بورس و سهام  
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سودسازی "فایرا" افزایشی بود

می متالز - شرکت آلومینیوم ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۷۹۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۰۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۲ درصدی برخوردار است.

به گزارش می متالز، شرکت آلومینیوم ایران با سرمایه ۵ هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت آلومینیوم ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۴ هزار و ۱۳۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۹۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۲ درصدی برخوردار است.

"فایرا" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۶۰۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

شرکت آماده عرضه اولیه فردا اطلاعات ۹ ماهه داد

می متالز - شرکت آماده عرضه اولیه ۱۰ درصدی در بورس تهران، صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرد.
 طی دوره ۶ ماهه؛

"کمنگنز" به هر سهم ۱۴۶۴ ریال اختصاص داد

می متالز - شرکت معادن منگنز ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۶۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۳۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳۷ درصدی برخوردار است.
 نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود هر سهم "فولاژ" افزایشی بود

می متالز - شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۶۱۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۴ درصدی برخوردار است.
 طی ۶ماه فعالیت؛

پرتفوی بورسی «وسبحان» ۱۶۸میلیارد ریال بزرگتر شد

می متالز - شرکت سرمایه گذاری سبحان در صورت های مالی ۶ماهه از رشد ۱۶۸میلیارد و ۷۳۳میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد.
 

رشد ۵۷ درصدی سود «وهور»

می متالز - شرکت مدیریت انرژی تابان هور در صورت های مالی ۱۲ماهه اعلام کرد سود هر سهم با رشد ۵۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته به مبلغ ۳۶۳ریال رسید.
 

۶ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک پرحاشیه بازار پایه ای

می متالز - بانک مرکزی با اعمال ۶ تکلیف با برگزاری مجمع سالانه بانک پرحاشیه حاضر در بازار پایه فرابورس جهت تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته موافقت کرد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما