خبر
سیمان و بتن   بورس و سهام  
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

"سشرق" از زیان به سود رسید

می متالز - شرکت سیمان شرق در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۵۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش برخوردار است.

به گزارش می متالز، شرکت سیمان شرق با سرمایه ۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سیمان شرق در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش برخوردار است.

"سشرق" در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

شرکت آماده عرضه اولیه فردا اطلاعات ۹ ماهه داد

می متالز - شرکت آماده عرضه اولیه ۱۰ درصدی در بورس تهران، صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرد.
 طی دوره ۶ ماهه؛

"کمنگنز" به هر سهم ۱۴۶۴ ریال اختصاص داد

می متالز - شرکت معادن منگنز ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۶۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۳۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳۷ درصدی برخوردار است.
 نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود هر سهم "فولاژ" افزایشی بود

می متالز - شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۶۱۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۴ درصدی برخوردار است.
 طی ۶ماه فعالیت؛

پرتفوی بورسی «وسبحان» ۱۶۸میلیارد ریال بزرگتر شد

می متالز - شرکت سرمایه گذاری سبحان در صورت های مالی ۶ماهه از رشد ۱۶۸میلیارد و ۷۳۳میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد.
 

رشد ۵۷ درصدی سود «وهور»

می متالز - شرکت مدیریت انرژی تابان هور در صورت های مالی ۱۲ماهه اعلام کرد سود هر سهم با رشد ۵۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته به مبلغ ۳۶۳ریال رسید.
 

۶ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک پرحاشیه بازار پایه ای

می متالز - بانک مرکزی با اعمال ۶ تکلیف با برگزاری مجمع سالانه بانک پرحاشیه حاضر در بازار پایه فرابورس جهت تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته موافقت کرد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما