خبر
اقتصاد   آلومینیوم  

3380 تن محصول آلومینیومی در بورس کالا معامله شد

می متالز - امروز یکشنبه 15 دی ماه، دو هزار و 260 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.75، 200 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 و 860 تن شمش آلیاژی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و 600 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.7 درصد شرکت‌‌ المهدی، در بورس کالا معامله شد اما برای 60 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان، تقاضایی وجود نداشت و معامله‌ای انجام نگرفت.

به گزارش می متالز، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، امروز یکشنبه 15 دی ماه، سه هزار تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.75 درصد شرکت‌‌ آلومینیوم ایران به قیمت 228 هزار و 302 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد که نسبت به معامله گذشته (یکشنبه هشتم دی ماه) که این محصول به قیمت 224 هزار و 132 ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، 1.9 درصد معادل چهار هزار و 170 ریال به ازای هر کیلوگرم رشد داشت.

در روز یکشنبه 15 دی ماه، شرکت‌ ایرالکو سه هزار تن شمش خالص عرضه کرد که نسبت به عرضه پیشین (یکشنبه هشتم دی ماه) که چهار هزار تن عرضه داشت، یک هزار تن یا معادل 25 درصد کاهش یافته است.

همانطور که در نمودار 2 آمده است، امروز یکشنبه 15 دی ماه، سه هزار تن شمش خالص شرکت آلومینیوم ایران عرضه شد که دو هزار و 120 تن تقاضا برای خرید آن در تالار اصلی وجود داشت و دو هزار و 80 تن آن معامله شد و 920 مابقی آن به تالار مچینگ منتقل شد که در تالار مچینگ، 180تن تقاضا برای خرید آن وجود داشت و به همین میزان نیز فروش رفت.

در نهایت، برای شمش این شرکت در این روز دو هزار و 260 تن تقاضا برای شمش خالص وجود داشت که نسبت به روز عرضه پیشین 51 درصد کمتر بود. در مجموع این شرکت در این روز دو هزار و 200 تن شمش خالص فروخت که نسبت به روز عرضه پیشین 44 درصد کمتر بود.

شمش خالص شرکت‌‌ المهدی

همانطور که در نمودار 3 آمده است، امروز یکشنبه 15 دی ماه، 600 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.7 درصد شرکت‌‌ المهدی به قیمت 228 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد که نسبت به معامله گذشته (چهارشنبه 11 دی ماه) که این محصول به قیمت 223 هزار و 832 ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، 1.9 درصد معادل چهار هزار و 170 ریال به ازای هر کیلوگرم رشد داشت.

شرکت‌ المهدی 600 تن شمش خالص عرضه کرد که نسبت به عرضه پیشین (چهارشنبه11 دی ماه) که یک هزار و 500 تن عرضه داشت، 60 درصد کاهش یافت.

همچنین این شرکت در این روز 60 تن تقاضا برای شمش خالص داشت که نسبت به روز عرضه پیشین 60 درصد کمتر بود، در نهایت این شرکت در این روز 60 تن شمش خالص فروخت که نسبت به روز عرضه پیشین 96 درصد افت داشت.   

 محصولات شرکت ایرالکو

امروز یکشنبه 15 دی ماه، 20 تن شمش آلیاژ AS7GO3 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران به قیمت 257 هزار و 642 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و معامله شد.

همچنین، امروز 40 تن شمش آلیاژ شمش آلیاژ AS7U3G شرکت ایرالکو به قیمت 250 هزار و 802 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و 20 تن آن معامله شد.

امروز یکشنبه 15 دی ماه، 320 تن شمش آلیاژ AS9U3 شرکت ایرالکو به قیمت 257 هزار و 642 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد که 300 تن آن معامله شد.

لازم به ذکر است، 500 تن شمش آلیاژ AS5U3 شرکت آلومینیوم ایران به قیمت 257 هزار و 642 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و معامله شد.

گفتنی است، 140 تن شمش آلیاژ ADC12 شرکت ایرالکو به قیمت 253 هزار و 82 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و 20 تن آن معامله شد.

بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت ایرالکو

همان‌طور که در نمودار 4 آمده است، امروز یکشنبه 15 دی ماه، 200 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران (ایرالکو) به قیمت 243 هزار 962 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد که نسبت به معامله گذشته (یکشنبه هشتم دی ماه) که این محصول به قیمت 239 هزار 500 ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، 1.9 درصد افزایش داشت.

در روز یکشنبه 15 دی ماه، شرکت‌ ایرالکو 200 تن بیلت 7 آلیاژ 6063  عرضه کرد که نسبت به عرضه پیشین (یکشنبه هشتم دی ماه) که 400 تن عرضه داشت، 200 تن کاهش یافته است.

تقاضا برای خرید بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت ایرالکو در تالار اصلی، 120 تن بود که به همین میزان نیز معامله شد و 80 تن مابقی آن به تالار مچینگ انتقال یافت و در تالار مچینگ این میزان معامله شد.

در نهایت این شرکت در این روز 200 تن تقاضا برای بیلت داشت که نسبت به عرضه پیشین 50 کمتر بود. در نهایت این شرکت در این روز 200 تن بیلت فروخت که نسبت به عرضه پیشین 50 کمتر بود.

بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

در روز یکشنبه 15 دی ماه، شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 60 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 به قیمت 242 هزار 822 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرد که تقاضایی برای خرید آن وجود نداشت و معامله‌ای انجام نگرفت.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 فردا در بورس کالا رخ خواهد داد؛

عرضه 80 تن شمش آلیاژی آلومینیومی ایرالکو

می متالز - فردا سه‌شنبه 24 دی ماه، 20 تن شمش آلیاژ ADC12 و 60 تن شمش آلیاژ AS7U3G شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در بورس کالا عرضه می‌شود.
 

معامله 3820 تن شمش آلومینیومی

می متالز - امروز دوشنبه 23 دی ماه، دو هزار و 720 تن شمش آلومینیومی با خلوص 99.75 شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و یک هزار و 100 تن شمش آلومینیومی با خلوص 99.75 شرکت المهدی در بورس کالا معامله شد.
 

معامله 800 تنی محصولات آلومینیومی در بورس کالا

می متالز - امروز یکشنبه 22 دی ماه، 620 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.75 درصد و 160 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران (ایرالکو) و 20 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت‌‌ صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان در بورس کالا معامله شد.
 فردا در بورس کالا رخ خواهد داد؛

عرضه 6580 تن محصولات آلومینیومی

می متالز - فردا یکشنبه 15 دی ماه، سه هزار تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.75، یک هزار تن بیلت 7 آلیاژ 6063 و یک هزار و 20 تن شمش آلیاژی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، 60 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان، یک هزار و 500 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.7 درصد شرکت‌‌ المهدی، در بورس کالا عرضه می‌شود.
 

افزایش تقاضا و قیمت آلومینیوم در بورس کالا/ 5900 تن محصول آلومینیومی معامله شد

می متالز - امروز یکشنبه هشتم دی ماه، چهار هزار و 400 تن محصولات شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، یک هزار و 500 تن شمش شرکت المهدی در بورس کالا معامله شد البته امروز شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان نیز عرضه داشت که به دلیل نداشتن تقاضا، معامله‌ای انجام نگرفت.
 فردا در بورس کالا رخ خواهد داد؛

عرضه 6600 تن محصولات آلومینیومی

می متالز - فردا یکشنبه هشتم دی ماه، چهار هزار تن شمش خالص آلومینیومی و یک هزار تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران (ایرالکو) و یک هزار و 500 تن شمش خالص شرکت المهدی در بورس کالا عرضه می‌شود.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما