خبر
بورس و سهام   بیمه  

نماد ۱۹ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

می متالز - در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد خوبی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

به گزارش می متالز، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۰۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۰۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۰.۸۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

نماد ۲۲ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

می متالز - در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

نماد ۸ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ قرمز درآمد

می متالز - در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای به آسیا رسید

می متالز - در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای به نوین رسید

می متالز - در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

بیشترین رشد شاخص سهام بیمه ای به کارآفرین رسید

می متالز - در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
 

شرکت بورسی بدون مدیرعامل شایعه افزایش سرمایه جذاب را رد کرد

می متالز - بیمه ملت بعد از حدود ۱۳ ماه اخیرا" با برکناری مدیرعامل شده شایعه افزایش سرمایه جذاب و از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را رد کرد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما