تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴:۲۰
کد خبر: ۱۰۱۳۵۴
می متالز - سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در نظر دارد با انجام ارزیابی کیفی مجدد مناقصه "عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای «عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»

به گزارش می متالز، از کلیه اشخاص حقوقی دارای گواهی"صلاحیت ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور (رتبه 4 ابنیه و رتبه 3 تاسیسات)" و گواهی "صلاحیت ایمنی پیمانکاران" از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه "تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در زمینه‌های تعمیر، نگهداری ساختمان ها و ماشین آلات و امور بهره برداری از تاسیسات" از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مندرج در بند 7 مراجعه نمایند. شایان ذکر است شاخص های ارزیابی کیفی و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل و ارسال، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۱۴ جهت اطلاع و بهره برداری لازم قرار داده شده است. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در خاتمه خاطر نشان می سازد ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای مناقصه گزار در این خصوص ایجاد نمی‌نماید. سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و متعاقبا از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

نام و نشانی مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کدپستی: 14513- 15816

تلفن: 88842857  نمابر: 88307755

ایمیل: support@imidro.gov.ir Email  

شرایط متقاضی: دارای گواهی صلاحیت ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور (رتبه 4 ابنیه و رتبه 3 تاسیسات) و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در زمینه های تعمیر، نگهداری ساختمانها و ماشین آلات و امور بهره برداری از تاسیسات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع: عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی
مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: متقاضیانی که امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهند بود.
محل و مهلت دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://www.setadiran.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 14) روز یکشنبه مورخ 99.02.21 می باشد.
محل و مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل نسخه الکترونیکی و فیزیکی تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 99.03.10 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نسخ کاغذی به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند «1» تحویل گردد.

منبع: ایمیدرو