تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۵۰
کد خبر: ۱۲۰۲۳۱
می متالز - چدن سازان از موافقت هیات مدیره با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برخی از طبقات دارائی ها خبر داد.
برنامه «چدن» برای تجدید ارزیابی

به گزارش می متالز، چدن سازان از موافقت هیات مدیره با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برخی از طبقات دارائی ها خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای امروز شد.

براین اساس، "چدن" اعلام کرد: هیأت مدیره مقرر کرد به استناد آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و به استناد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی نسبت به تجدید ارزیابی برخی از طبقات دارائی ها بر اساس صرفه و صلاح شرکت و انجام افزایش سرمایه از این محل تشریفات قانونی لازم را انجام و مراتب در سامانه کدال شفاف سازی شود.