تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۰:۲۲
کد خبر: ۱۲۷۸۸۵
می متالز - 15 شرکت بورسی از افزایش سرمایه خبر داد.
15 شرکتی که افزایش سرمایه میدهند

به گزارش می متالز، 7 افزایش سرمایه جدید بورس اعلام شد:

پتروشیمی مبین افزایش سرمایه میدهد. گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 14,252,000,000,000 ریال به مبلغ 20,237,840,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جهت جبران مخارج سرمایه ای پروژه متانول آپادانا ، استفاده بهینه از وجوه نقد با جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت و صرفه جویی در هزینه های مالی که در تاریخ 1399/06/12 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

زمگسا هم افزایش سرمایه میدهد. گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 300,000,000,000 ریال به مبلغ 900,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه که در تاریخ 1399/06/12 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

مجوز افزایش سرمایه 19 درصدی بیمه وسرمد از محل سود انباشته صادر شد.

همچنین بیمه معلم مجوز افزایش سرمایه 180  درصدی از مازاد تجدید ارزیابی ها صادر شد.

بیمه پارسیان مجوز افزایش سرمایه 25 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد. 

بسکویت گرجی اعلام کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-083 مورخ 1398/09/20 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/17 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 245,000 میلیون ریال به‌مبلغ 300,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 55000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/06/12 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مجوز افزایش سرمایه ۱۳۲۷ درصدی تلیسه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.

اصلاحیه از دماوند در مورد افزایش سرمایه: پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به استحضار می رساند هیات مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمود و معاونت مالی با قید فوریت و رعایت کلیه الزامات قانونی نسبت به ارائه تهیه گزارش توجیهی اقدام نماید.

مجوز افزایش سرمایه 108 درصدی قجام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

وکار مجوز افزایش سرمایه 216 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اندوخته ها صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی ثتران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه 233 درصدی فلامی از محل سود انباشته صادر شد.

خودکفا مجوز افزایش سرمایه 528 درصدی از محل سود انباشته صادر شد.

رتاپ از صدور مجوز افزایش سرمایه 65 درصدی از ناحیه بخشی از محل سود انباشته و بخشی اورده و مطالبات نقدی خبر داد.

تملت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هشیار بهمند ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1399/05/29 هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 7,000,000,000,000 ریال به مبلغ 11,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت و تقویت توان مالی و عملیاتی ارائه می گردد.

منبع: نبض بورس