تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۲۶
کد خبر: ۱۶۲۴۹۷
می متالز - سرپرست وزارت صمت گفت: دولت باید نوسان بازار جهانی را بپذیرد و نباید هیچ دخالتی در بازار در هیچ کدام از بخش های زنجیره فولاد اعمال کند.
جعفر سرقینی: دولت نباید در هیچ جای زنجیره دخالت کند

جعفر سرقینی: دولت نباید در هیچ جای زنجیره دخالت کند

به گزارش می متالز، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صمت گفت: دولت باید نوسان بازار جهانی را بپذیرد و نباید هیچ دخالتی در بازار در هیچ کدام از بخش های زنجیره فولاد اعمال کند.
در طول ۲۰ سال گذشته همیشه وزنه به سمت فولادسازان چرخیده است و نمی شود همیشه این روند باقی بماند! باید به دنبال راه حل درستی بود! نمی توان دید که یک روز صادرات آزاد شده و یک روز ممنوع است.