تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۴۲
کد خبر: ۲۰۳۰۹۱
‌می‌متالز - گزارش منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ منتشر شد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت با رشد ۱۲۸درصدی نسبت به سال ۹۸ همراه شده است.

به گزارش می‌متالز، میزان فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران در مدت یک ماهه اسفند ۹۹ به مقدار ۷،۱۹۱،۵۴۷ میلیون ریال بوده است که از این میزان، سهم فروش داخلی به میزان ۶،۶۲۱،۹۰۷ میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز ۵۹۹،۶۶۴ میلیون ریال بوده است.

با نگاهی بر عملکرد ارفع از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه ۹۹، مشاهده می‌شود که میزان فروش انجام شده به میزان ۵۶،۷۰۶،۴۷۵ میلیون ریال بوده است که سهم بازار داخلی ۵۴،۷۳۶،۵۵۶میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز ۲،۴۵۴،۱۶۵ میلیون ریال بوده است. بیشترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی محصول آلیاژی و در بازار صادراتی نیز محصول مهندسی بوده است.

در مجموع می‌توان گفت شرکت فولاد آلیاژی ایران از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۹۹ فروشی برابر با ۶۳،۸۹۸،۰۲۲ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با میزان فروش صورت گرفته در سال گذشته که عدد ۲۸،۰۰۲،۹۹۴ میلیون ریال ثبت شده، رشدی ۱۲۸ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین میزان فروش شرکت فولاد آلیاژی در بازار داخلی طی سال ۹۹ به میزان ۶۱،۳۵۸،۴۶۳ میلیون ریال و در بازار صادراتی نیز به مقدار ۳،۰۵۳،۸۲۹ میلیون ریال بوده است.

میزان محصول آلیاژی تولید شده در یک سال ۹۹ به میزان ۳۸۵۱۳۳ تن و محصول مهندسی نیز به مقدار ۷۰۱۵۵ تن توسط شرکت فولاد آلیاژی ایران تولید شده است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین