تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۰۸
کد خبر: ۲۰۳۵۳۵
فروش سال گذشته شرکت به بیش از ۵۱.۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسید؛
‌می‌متالز - جمع فروش تجمیعی محصولات شرکت از لحاظ مقداری معادل ۹۴۵ هزار تن بوده که ۲۵ هزار تن کمتر از سال ۱۳۹۸ است.

به گزارش می‌متالز، شرکت پتروشیمی خارک در اسفند ماه سال گذشته که آخرین ماه از سال مالی شرکت نیز محسوب می‌گردد، موفق به فروش ۹.۰۱۶ میلیارد ریالی شده که به این ترتیب جمع کل فروش سال گذشته این شرکت به ۵۱ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال رسیده است. این فروش نسبت به سال قبل از آن در حدود ۹۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و علت این افزایش فروش نیز تماما مربوط به رشد نرخ فروش محصولات شرکت است.

افت نرخ متانول شخارک در اسفند ماه

در ماه گذشته محصولات پروپان و پنتان به فروش نرسیده و مقادیر فروش بوتان شرکت نیز در حد اندک ۵۹۰ تن بوده است.

جمع فروش تجمیعی محصولات شرکت از لحاظ مقداری معادل ۹۴۵ هزار تن بوده که ۲۵ هزار تن کمتر از سال ۱۳۹۸ است.

نرخ فروش متانول شرکت نسبت به بهمن ماه با ۸ درصد کاهش به ۷۲ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال رسیده است.

متوسط نرخ فروش متانول در سال مالی گذشته نیز معادل ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است.

در نمودار زیر روند فروش شرکت در شش ماه گذشته ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می‌گردد بیشترین فروش شرکت در اسفند ماه و دی ماه محقق گردیده است.

افت نرخ متانول شخارک در اسفند ماه

منبع: بورس نیوز