تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۹:۲۵
کد خبر: ۲۰۷۹۴۴
‌می‌متالز - شرکت فولاد خوزستان در فروردین ماه سال جاری موفق به صادرات ۱۵۰ هزار تن محصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. «فخوز» در فروردین ماه توانست ۳۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال درآمد کسب کند.

به گزارش می‌متالز، شرکت فولاد خوزستان پس از عملکرد درخشان در سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید و فروش، در سال جاری نیز با تمام توان خود پیش آمده است تا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به ویژه در طرح‌های توسعه‌ای را محقق سازد. این شرکت در فروردین ماه موفق به افزایش صادرات خود نسبت به سال گذشته شده است.

رشد ۱۴ درصدی تولید اسلب فولاد خوزستان

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانسته است در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۱۸۱ هزار و ۶۵۴ بیلت و بلوم تولید کند. فولاد خوزستان در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانست ۲۱۶ هزار و ۸۹۹ تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری ۱۴۷ هزار و ۲۵۲ تن اسلب تولید کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد ۱۴ درصدی همراه است. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، ۱۲۸ هزار و ۴۵۹ تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ۵۰۵ هزار و ۹۰۵ تن گندله تولید شد. فولاد خوزستان در فروردین ماه سال قبل ۵۳۶ هزار و ۷۴۳ تن گندله تولید کرده بود.

مجموع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۲۸ هزار و ۹۰۶ تن رسید. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۳۴۵ هزار و ۳۵۸ تن محصول تولید کند.

رشد ۴۵ درصدی صادرات «فخوز» در فروردین ماه

فولاد خوزستان ۱۵۰ هزار تن محصول صادر کرد

نمودار ۲ حاکی از آن است شرکت فولاد خوزستان توانست در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۷۷ هزار و ۴۹۹ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند. فولاد خوزستان در فروردین ماه ۱۳۹۹ موفق شد ۱۵۹ هزار و ۴۹۹ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری، ۴۷ هزار و ۹۵۴ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخت. این شرکت در فروردین ماه سال پیش، ۶۸ هزار و ۷۹۳ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی فولاد خوزستان طی فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۱۲۵ هزار و ۴۵۳ تن رسید. این شرکت طی فروردین ماه ۱۳۹۹، توانسته بود ۳۳۶ هزار و ۶۳۳ تن محصول در بازار‌های داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی فروردین ماه ۱۴۰۰ موفق به فروش ۱۱۸ هزار و ۳۹۴ تن بیلت و بلوم در بازار‌های صادراتی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد افزایش یافته است. فولاد خوزستان در فروردین ماه سال قبل توانسته بود ۶۲ هزار و ۷۲۸ تن بیلت و بلوم را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری، ۳۰ هزار و ۹۸۹ تن اسلب را روانه بازار‌های صادراتی کرد. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹، ۳۹ هزار و ۶۴۶ تن اسلب صادر کرده بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۱۴۹ هزار و ۳۸۳ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته توانسته بود ۱۰۲ هزار و ۳۷۴ تن محصول را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

فولاد خوزستان توانست در فروردین ماه سال جاری ۱۹۵ هزار و ۸۹۳ تن بلوم و بیلت در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانسته بود در مجموع ۲۲۲ هزار و ۲۲۷ تن بلوم و بیلت بفروشد.

«فخوز» موفق شده بود در فروردین ماه سال جاری ۷۸ هزار و ۹۴۳ تن اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۰۸ هزار و ۹۳۹ تن اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۷۴ هزار و ۸۳۶ تن رسید. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته توانسته بود ۴۳۹ هزار و هفت تن محصول بفروشد.

رشد ۴۵ درصدی صادرات «فخوز» در فروردین ماه

رشد ۹۳ درصدی درآمد فولاد خوزستان

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در فروردین ماه ۱۴۰۰ از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی هفت هزار و ۲۸۷ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری، ۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته، سه هزار و ۴۱۰ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

مجموع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۶۰ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال پیش ۲۶ درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۱ هزار و ۹۴۳ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ موفق به کسب درآمد ۱۴ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۱ درصد افزایش یافته است. فولاد خوزستان طی فروردین ماه سال ۱۳۹۹ درآمد سه هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم کسب کرده بود.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری موفق شد چهار هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازار‌های صادراتی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۹۱ درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل توانسته بود دو هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال اسلب را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان توانست در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی داشته باشد که در مقایسه با سال پیش حاکی از رشد ۲۳۹ درصدی است. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹، پنج هزار و ۵۵۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازار‌های داخلی و صادراتی طی فروردین ماه سال جاری به ۲۳ هزار و ۲۰۳ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۱۶ درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در فروردین ماه سال قبل ۱۰ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال درآمد از فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

«فخوز» در فروردین ماه سال جاری توانست ۱۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش ۹۳ درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در فروردین ماه سال گذشته پنج هزار و ۵۲۷ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد دارد. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۷ هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال درآمد داشته باشد.رشد ۴۵ درصدی صادرات «فخوز» در فروردین ماه

منبع: فلزات آنلاین