تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۴۵
کد خبر: ۲۰۸۱۴۰
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام (هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۰)
‌می‌متالز - ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۹۱ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال رسید تا برای دومین هفته پیاپی ارزش این صندوق‌ها در مرز کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باقی بماند.

به گزارش می‌متالز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۹۱ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال رسید تا برای دومین هفته پیاپی ارزش این صندوق‌ها در مرز کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باقی بماند. در این هفته شاهد خروج سنگین مبلغی در حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال از این صندوق‌ها بودیم.

کاهش خوش بینی‌ها نسبت به روند بازار و روند منفی قیمت ها، در هفته‌های اخیر منجر به خروج سرمایه از صندوق‌های سهامی شده است. با این حال، انتظار می‌رود که در هفته‌های پیش رو و با توجه به بهبود نسبی وضعیت در گروه‌های اصلی بازار، شاهد کاهش شتاب این روند و شاید افزایش سرمایه گذاری‌ها در این صندوق‌ها باشیم.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

تشدید روند خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی

تشدید روند خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی

تشدید روند خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی

تشدید روند خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی

تشدید روند خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام در روز سه شنبه ۷ فروردین ماه امسال همان گونه که در ابتدای گزارش نیز عنوان گردید به ۲۹۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است. از ۶۸ صندوق مورد بررسی ۱۳ صندوق ارزشی کمتر از ۱ هزار میلیارد ریال دارند و تنها ۶ صندوق ارزش بالای ۱۰ هزار میلیارد ریالی را دارند.

متوسط بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی به منفی ۱ درصد رسیده است. این در حالی است که شاخص کل و شاخص کل هم وزن در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲ و ۱ درصد افت را داشته اند. بهترین عملکرد هفتگی را دو صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه و ارزش کاوان آینده به ترتیب با ۲.۳ و ۰.۵ درصد بازدهی مثبت محقق نموده اند. ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی نیز مربوط به دو صندوق توسعه صادرات و سینا با ۲.۹ و ۲.۸ درصد بازدهی منفی است.

متوسط بازدهی یک ماه این صندوق‌ها به منفی ۸.۱ درصد رسید. در یک ماه گذشته تمامی صندوق‌های سهامی بازدهی منفی محقق نموده اند. دو صندوق ارزش کاوان و توسعه صادرات به ترتیب با ۱۳.۹ و ۱۲.۸ درصد بازدهی منفی، ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه را ثبت کرده اند.

همچنین در دوره زمانی سه ماهه منتهی به ۷ اردیبهشت ماه، صندوق‌های سهامی بازدهی متوسط منفی ۲ درصدی را ثبت کرده اند. بدترین عملکرد سه ماهه مربوط به صندوق گنجینه ارمغان الماس با ۱۰.۸ درصد بازدهی منفی است و بهترین عملکرد نیز مربوط به صندوق مشترک پیشتاز با ۴ درصد بازدهی مثبت است.

در یک سال منتهی به پایان روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه امسال، متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی به ۴۲.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس دو معیار بازار یعنی شاخص کل و شاخص کل هم وزن، بازدهی متوسط بازار به ترتیب معادل ۵۱ و ۶۰ درصد بوده است و مشخص است که بازدهی کسب شده توسط مدیران صندوق‌های سهامی تفاوت تقریبا محسوسی با عملکرد متوسط بازار داشته است و این در حالی است که به طور طبیعی انتظار می‌رود که مدیریت حرفه‌ای این صندوق‌ها منجر به کسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار گردد.

برای اولین بار طی یک سال اخیر، بازدهی یکی از صندوق‌های سهامی منفی شده است و از سوی دیگر بیش از ۲۸ صندوق بازدهی کمتر از ۴۰ درصد را محقق نموده اند. هیچ صندوقی بازدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد نداشته و تنها ۴ صندوق بازدهی بین ۸۰ تا ۹۷ درصد را کسب نموده اند.

بهترین عملکرد یک ساله مربوط به دو صندوق آسمان آرمانی سهام و اندیشه خبرگان سهام با ۹۶.۶ و ۸۵.۵ درصد بازدهی است. همچنین ضعیف‌ترین عملکرد نیز مربوط به صندوق یکم سامان به ۰.۲ درصد بازدهی منفی و صندوق ایساتیس پویای یزد با ۴.۷ درصد بازدهی مثبت است.

در هفته گذشته شاهد خروج ۱۱ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های سهامی بودیم. از ۶۸ صندوق مورد بررسی، تنها ۱ صندوق با جذب سرمایه و ۶۷ صندوق با خروج سرمایه مواجه بوده اند. صندوق‌های پیشرو و ارزش کاوان آینده به ترتیب با ۱.۰۵۷ و ۷۵۶ میلیارد ریال خروج سرمایه بیشترین خروج منابع مالی را داشته اند.

منبع: بورس نیوز