تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۴۷
کد خبر: ۲۱۰۶۱۳
‌می‌متالز - مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۴.۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش می‌متالز، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) در سال ١٣٩٩ برابر است با ٣٢٣,١ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٤.٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص گروه "زراعت و باغداری" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٢٥,٣ است که نسبت به سال قبل ٤٥.٥ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "زراعت" در سال ١٣٩٩ برابر با ٢٩٢,٧ است که نسبت به سال قبل ٣٨.٥ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "غلات" در سال ١٣٩٩ برابر با ٢٣٢,٥ است که نسبت به سال قبل ٤٥.٤ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "باغداری" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٦٨,١ است که نسبت به سال قبل ٥٣.٦ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "سبزیجات و حبوبات" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٥٥,٢ است که نسبت به سال قبل ٢٧.٦ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "سایر محصولات زراعی" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٢٠,٩ است که نسبت به سال قبل ٥١.٥ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص گروه "دامداری سنتی" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣١٧,٩ است که نسبت به سال قبل ١٥.٠ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٧٣,٨ است که نسبت به سال قبل ١١.٦ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٠٥,٣ است که نسبت به سال قبل ٦.٠ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "گوسفند و بره" در سال ١٣٩٩ برابر با ٣٨٠,١ است که به نسبت به سال قبل ٩.٤ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در سال ١٣٩٩ برابر با ٢٧٠,٨ است که نسبت به سال قبل ٤٢.٥ درصد افزایش یافته‌است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)