تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۲۱
کد خبر: ۲۱۲۸۳۲
‌می‌متالز - گزارش‌ها نشان می‌دهد که از بین ۲۴ شرکت بیمه‌ای فعال دربازار سرمایه (به غیراز شرکت‌های بیمه اتکایی امین و ایرانیان که سال مالی آن‌ها مربوط به پایان اسفندماه نیست)، شرکت‌های بیمه سینا، البرز و زندگی خاورمیانه در انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۹۹ خود از دیگران پیشتاز بوده‌اند. در این بین، اما چهار شرکت بیمه تجارت‌نو، پارسیان، پاسارگاد و ما، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را نیز منتشر کرده‌اند. همواره از تهیه وانتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکت‌ها، به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم حسابداری یاد می‌شود.