تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۱۶
کد خبر: ۲۱۳۵۰۶
‌می‌متالز - شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان با سرمایه ۹هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

به گزارش می‌متالز، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۶ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۱۰درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۹۹، زیان هر سهم را ۱۸ ریال اعلام کرده بود.

شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان در دوره یادشده، مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۶ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

"ثاخت" در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۹، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۶۵ میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۸ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان در صورت‌های مالی تلفیقی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، سود هر سهم را ۸۰ ریال و سود خالص را ۷۲۲ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

منبع: بورس نیوز