تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۱۴
کد خبر: ۲۱۳۶۹۱
‌می‌متالز - امروز هفت هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیومی شرکت‌های ایرالکو، المهدی، آلومینای ایران، سالکو و همچنین ۳۰۰ تن بیلت آلومینیومی شرکت ایرالکو در تالا صنعتی بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش می‌متالز، امروز شرکت ایرالکو ۶۰۰ تن شمش آلومینیومی ۹۹.۸ درصد یک هزار پوندی را با قیمت ۵۱۵ هزار و ۸۴۷ ریال عرضه می‌کند که برای این محصول حداقل عرضه ۴۰ تن در نظر گرفته شده که تا سه هزار تن افزایش حجم عرضه را به دنبال دارد. حداقل خرید این محصول هم ۲۰ تن اعلام شده است.

همچنین این شرکت ۱۰۰ تن شمش آلومینیومی ۹۹.۸ درصد پنجاه پوندی را با میانگین قیمت ۵۱۵ هزار و ۸۴۷ ریال در رینگ صنعتی بورس عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول پنج تن تعیین شده است و تا ۲۰۰ تن افزایش عرضه خواهد داشت. حداقل خرید ۲۰ تن تعیین شده است.

امروز شرکت ایرالکو ۱۰۰ تن بیلت آلومینیومی ۶۰۶۳-۷ را به قیمت ۵۵۱ هزار و ۳۱۴ ریال در بورس کالا عرضه می‌کند که برای این محصول حداقل عرضه پنج تن اعلام شده که تا ۳۰۰ تن افزایش حجم عرضه را به دنبال خواهد داشت. حداقل خرید نیز ۲۰ تن در نظر گرفته شد.

شرکت آلومینای ایران، ۴۰۰ تن شمش آلومینیومی ۹۹.۷۵ درصد یک هزار پوندی را با قیمت ۵۱۱ هزار و ۵۴۷ ریال عرضه خواهد کرد. حداقل عرضه این محصول ۴۰ تن بوده که تا یک هزار و ۵۰۰ تن قابل افزایش بوده و حداقل خرید برای این محصول نیز ۲۵ تن عنوان شده است.

شرکت آلومینیوم المهدی نیز ۶۰۰ تن شمش آلومینیومی ۹۹.۲۵ درصد هزار پوندی را با قیمت میانگین ۵۰۶ هزار و ۸۴۸ ریال عرضه می‌کند. برای این محصول حداقل عرضه ۴۰ تن تعیین شده و تا یک هزار تن قابلیت افزایش حجم عرضه را در بر خواهد داشت. حداقل خرید این محصول نیز ۲۵ تن اعلام شده است.

شرکت صنایع آلومینیوم جنوب ۴۰۰ تن شمش آلومینیومی ۹۹.۸ درصد را با قیمت ۵۱۱ هزار و ۸۴۷ ریال عرضه خواهد کرد که حداقل عرضه این محصول ۴۰ تن بوده و تا یک هزار و ۵۰۰ تن نیز قابل افزایش است. حداقل خرید نیز ۲۰ تن معین شده است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین