تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۰۸
کد خبر: ۲۱۴۸۳۵
‌می‌متالز - مدیر عامل فولاد غدیر نیریز گفت: تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز مانند همه واحد‌های تولیدی کشور برای استمرار فرآیند تولید به قطعات یدکی نیاز دارند. هر چند تولیدکنندگان آهن اسفنجی به بومی سازی روی آورده اند و در قالب نهضت ساخت داخل، سعی کرده اند ارزبری فرآیند تولید را کاهش دهند، اما با این وجود، شکی نیست که همچنان باید بخشی از قطعات یدکی از خارج تأمین شود و ساخت داخل برخی از قطعات ممکن است به گذشت زمان نیاز داشته باشد.

به گزارش می‌متالز، علیرضا زاهدیان مدیر عامل فولاد غدیر نیریز گفت: تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز مانند همه واحد‌های تولیدی کشور برای استمرار فرآیند تولید به قطعات یدکی نیاز دارند. هر چند تولیدکنندگان آهن اسفنجی به بومی سازی روی آورده اند و در قالب نهضت ساخت داخل، سعی کرده اند ارزبری فرآیند تولید را کاهش دهند، اما با این وجود، شکی نیست که همچنان باید بخشی از قطعات یدکی از خارج تأمین شود و ساخت داخل برخی از قطعات ممکن است به گذشت زمان نیاز داشته باشد.

وی ادامه داد: لذا برای تداوم تولید پایدار، واحد‌های تولیدکننده آهن اسفنجی هم باید همچون سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور به ارز دسترسی داشته باشند تا بتوانند قطعات یدکی موردنیاز خود را تأمین کنند

وی گفت: از آنجا که کشور در شرایط ویژه تحریمی قرار دارد، دولت ممکن از آن‌های بالاتری داشته باشد و تأمین نیاز ارزی تولیدکنندگان آهن اسفنجی برای دولت در اولویت‌های نخست قرار نداشته باشد؛ لذا باید ضمن ثبات در مقررات و سیاست‌ها برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز سهمیه صادرات لحاظ شود تا آن‌ها بتوانند محصولات خود را در بازار‌های صادراتی به فروش برسانند و ارز موردنیاز خود را تأمین کنند.

منبع: چیلان