تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۱۵
کد خبر: ۲۱۴۸۴۲
‌می‌متالز - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۵% در این دوره به ازای هر سهم ۲،۶۵۱ ریال سود محقق کرده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۵% در این دوره به ازای هر سهم ۲،۶۵۱ ریال سود محقق کرده است.

«کگل» با سرمایه ثبت شده ۷۴،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۹۷،۲۴۳،۸۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی می‌شود.

منبع: نبض بورس