تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۴۶
کد خبر: ۲۱۸۳۱۲
‌می‌متالز - به منظور اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در کلیه گمرکات کشور، انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کالا حداکثر ظرف ۴۵ روز صورت خواهد گرفت.

به گزارش می‌متالز، علی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات و باقری پور، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی بخشنامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی اعلام کردند، در در اجرای مصوبه هجدهم جلسه شورای اجرایی فناوری کشور مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ مبنی بر به کارگیری شناسه یکتای قبض انبار توسط کلیه انبار‌های گمرکی مراجع تحویل گیرنده کالا و کلیه انبار‌های اختصاصی از سامانه جامع انبار‌ها های وزارت صمت و به منظور اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در کلیه گمرکات کشور مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کالا حداکثر ظرف ۴۵ روز صورت پذیرد و بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مذکور امکان اظهار کالا بدون درج شناسه یکتای قبض انبار اخذ شده از سامانه جامع انبار‌های وزارت صمت میسر نخواهد بود، ضمنا مسوولیت اجرای صحیح این بخشنامه به عهده بالاترین مقام مسوولان گمرک خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم