تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۰۹
کد خبر: ۴۴۰۶۴
با ابلاغ معاون اول رییس جمهور؛
می متالز - تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۲ و ۱۶ اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی ابلاغ شد.
اساسنامه شرکت مادر تخصصی تاسیسات دولتی اصلاح شد

به گزارش می متالز، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۲ و ۱۶ اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در زمینه اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت تصویب کرد که مواد ۱۲ و ۱۶ اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) به شرح زیر اسلاح شود:

هیات مدیره سازمان از سه عضو تشکیل می‌شود؛ رییس هیات مدیره توسط اعضای هئت مدیره تعیین می‌شود  و اعضای هیات مدیره بر وظایف اصلی، سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص هیات مدیره به عهده خواهند داشت.

جلسات هیات مدیره با حضور رییس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرا (حداقل دو رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.

لازم به ذکر است که متن به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۶۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شورای نگهبان تایید شده است.

منبع: ایبنا