تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۲۵
کد خبر: ۴۴۴۷۵
می متالز - شرکت بیمه آسیا خبرداده است که درسال 97 دستکم مجوز فعالیت 76 کارگزاری حقیقی را با نظر بیمه مرکزی تعلیق کرده است.
آسیا مجوز فعالیت ۷۶ کارگزاری را تعلیق کرد

به گزارش می متالز، شرکت بیمه آسیا خبرداده است که درسال  97 دستکم مجوز فعالیت 76 کارگزاری حقیقی را با نظر بیمه مرکزی تعلیق کرده است.

این شرکت بیمه ای درگزارش خود اشاره ای نکرده که چرا فعالیت 76 کارگزاری حقیقی را تعلیق کرده است.

براساس این گزارش شرکت بیمه آسیا، درعین حال یادآور شده است که درهمین سال به 27  شرکت کارگزاری کد فعالیت اعطاء کرده است.