آهن و فولاد
دسته بندی :
تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است
مهرداد تولاییان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است

ریل فولادی
ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی، غرور آفرین است
امام جمعه اصفهان در دیدار مسوولین ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی، غرور آفرین است

ریل فولادی
تولید ریل سوزن در ذوب آهن اصفهان از خروج ارز جلوگیری کرد
مسوول تیم طراحی ریل زبانه سوزن نورد شرکت عنوان کرد:

تولید ریل سوزن در ذوب آهن اصفهان از خروج ارز جلوگیری کرد

ریل فولادی
تولید ریل ذوب آهن دو برابر می‌شود

تولید ریل ذوب آهن دو برابر می‌شود

ریل فولادی
ایران درجمع تولیدکنندگان ریل دنیا
از افتخارات ملی ذوب آهن

ایران درجمع تولیدکنندگان ریل دنیا

ریل فولادی
امسال چقدر ریل در ذوب آهن تولید شد؟

امسال چقدر ریل در ذوب آهن تولید شد؟

ریل فولادی
تولید ریل، ایران و ایرانی را سربلند کرد/ ارز آوری ۲۰۰ میلیون دلاری ریل ذوب آهن
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

تولید ریل، ایران و ایرانی را سربلند کرد/ ارز آوری ۲۰۰ میلیون دلاری ریل ذوب آهن

ریل فولادی
ذوب‌آهن اصفهان، ایران را در جمع تولیدکنندگان ریل دنیا قرار داده است
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه عنوان کرد:

ذوب‌آهن اصفهان، ایران را در جمع تولیدکنندگان ریل دنیا قرار داده است

ریل فولادی
ذوب آهن اصفهان، خودکفایی در تولید ریل ملی را محقق نمود
مدیرعامل ایدرو در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی:

ذوب آهن اصفهان، خودکفایی در تولید ریل ملی را محقق نمود

ریل فولادی
۱۲