تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۱۵
کد خبر: ۱۵۶۸۴۶
نسبت به دوره مشابه سال گذشته؛
می متالز - مقایسه فروش شرکت سیمان ایلام در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۷۸ درصد افزایش یافته است.
فروش "سیلام" ۷۸ درصد افزایش یافت

به گزارش می متالز، شرکت سیمان ایلام گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

میزان فروش ماهیانه شرکت سیمان ایلام در دی ماه امسال ۱۹۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ماه ۹۹  رشد ۱۰ درصدی داشته است.

مقایسه فروش "سیلام" در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۷۸ درصد افزایش یافته است.

 بیشترین میزان فروش داخلی این شرکت در دی ماه امسال، سیمان داخلی به مبلغ  ۱۲۷ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال بوده است.

شرکت سیمان ایلام در دی ماه فروش صادراتی نداشته است.

 "سیلام" از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ یک هزار و ۷۴۸ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۹ درصدی برخوردار بوده است.