حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
ارسال اسامی ۹۵ هزار دریانورد برای تزریق واکسن کرونا

ارسال اسامی ۹۵ هزار دریانورد برای تزریق واکسن کرونا

دریانوردی و کشتیرانی
حمل‌ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه است

حمل‌ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه است

دریانوردی و کشتیرانی
سکاندار جدید کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) معرفی شد
طی مراسمی در ایدرو؛

سکاندار جدید کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) معرفی شد

دریانوردی و کشتیرانی
دریانوردان در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند

دریانوردان در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند

دریانوردی و کشتیرانی
گسترش فعالیت کشتی‌های نفتی و تجاری ایران در آب‌های بین المللی

گسترش فعالیت کشتی‌های نفتی و تجاری ایران در آب‌های بین المللی

دریانوردی و کشتیرانی
پایان تعمیرات شناور آمیتیس در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
ایدرو اعلام کرد:

پایان تعمیرات شناور آمیتیس در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

دریانوردی و کشتیرانی
مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده
با اعلام شرکت صنعتی دریایی ایران؛

مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده "خصدرا" تسویه شد

دریانوردی و کشتیرانی
اجاره شناور
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام کرد؛

اجاره شناور "حبندر" به مدت ۵ سال

دریانوردی و کشتیرانی
احیای برجام، خطوط بزرگ کشتیرانی را به بنادر ایران بازمی‌گرداند

احیای برجام، خطوط بزرگ کشتیرانی را به بنادر ایران بازمی‌گرداند

دریانوردی و کشتیرانی
عامل اصلی رشد بیشتر بازار کشتی‌های فله بر

عامل اصلی رشد بیشتر بازار کشتی‌های فله بر

دریانوردی و کشتیرانی
۱۲۳