علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
ادامه روند صعودی درآمد‌های
ارتباطات سیار ایران، ۳۵ درصد افزایش درآمد داشت؛

ادامه روند صعودی درآمد‌های "همراه"

مخابرات
با برنده شدن شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصه؛

"لکما" برای "همراه" کولر BBU CLU می‌خرد

مخابرات