اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای تعیین شد

سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای تعیین شد

کارآفرینان
نحوه حمایت دولت از کارآفرینان پیشرو

نحوه حمایت دولت از کارآفرینان پیشرو

کارآفرینان
ضرورت شناسایی و حمایت بانوان کارآفرین/ ایجاد تحول هزینه‌آور و نیازمند مقاومت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

ضرورت شناسایی و حمایت بانوان کارآفرین/ ایجاد تحول هزینه‌آور و نیازمند مقاومت است

کارآفرینان
ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر آغاز شد

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر آغاز شد

کارآفرینان
بیم و امید‌های کارآفرینان در ۱۴۰۰

بیم و امید‌های کارآفرینان در ۱۴۰۰

کارآفرینان
بی‌کیفیتی مواد کارم باعث شد مخترع بشوم
مخترع قمی:

بی‌کیفیتی مواد کارم باعث شد مخترع بشوم

کارآفرینان
رویکرد تشویقی در مواجهه با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، جایگزین رویکرد تنبیهی شود
رئیس اتاق بجنورد مطرح کرد:

رویکرد تشویقی در مواجهه با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، جایگزین رویکرد تنبیهی شود

کارآفرینان

کـارآفـریـنـی، نیاز امروز و فردای دنیا

کارآفرینان
۱۲