خودرو و قطعه سازی
دسته بندی :
طرح کلان و ملی خانواده موتور‌های کم مصرف یورو ۶ افتتاح شد

طرح کلان و ملی خانواده موتور‌های کم مصرف یورو ۶ افتتاح شد

موتورسیکلت و دوچرخه
تحول در صنعت موتورسیکلت سازی ایران در حال شکل‌گیری است
معاون دفتر صنایع خودرو نیرو محرکه:

تحول در صنعت موتورسیکلت سازی ایران در حال شکل‌گیری است

موتورسیکلت و دوچرخه
سه چرخ‌های هندی با موتور برقی حرکت می‌کنند
تلاش هندی‌ها برای ورود به بازار برقی‌ها البته به سبک خودشان

سه چرخ‌های هندی با موتور برقی حرکت می‌کنند

موتورسیکلت و دوچرخه