زمین شناسی
دسته بندی :
امروز روز مبارکی برای جامعه زمین‌شناسی و علوم زمین است
مهدیزاده در افتتاح مرکز نوآوری و فناوری زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی مطرح کرد:

امروز روز مبارکی برای جامعه زمین‌شناسی و علوم زمین است

زمین شناسی
معرفی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حوزه برتر وزارت صمت در بخش شاخص‌های عمومی و اختصاصی
در جشنواره شهید رجایی انجام شد:

معرفی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حوزه برتر وزارت صمت در بخش شاخص‌های عمومی و اختصاصی

زمین شناسی
کشف لایه مرموز و پنهان هسته زمین

کشف لایه مرموز و پنهان هسته زمین

زمین شناسی
با حضور معاون وزیر صمت؛ رییس سازمان صمت لرستان منصوب شد

با حضور معاون وزیر صمت؛ رییس سازمان صمت لرستان منصوب شد

زمین شناسی