علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
مشارکت بین‌المللی برای تحول دیجیتال در بیمه اجتماعی چین
با هدف اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق انجام شد

مشارکت بین‌المللی برای تحول دیجیتال در بیمه اجتماعی چین

تحول دیجیتال
ضرورت تحول دیجیتال و هوشمند سازی در بخش صنایع معدنی / پیگیری استقرار IOT در صنایع معدنی
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد:

ضرورت تحول دیجیتال و هوشمند سازی در بخش صنایع معدنی / پیگیری استقرار IOT در صنایع معدنی

تحول دیجیتال
پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربرد‌ها اواخر اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/همکاری ویژه فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان در راستای طرح تحول دیجیتال فولاد
دبیر کمیته اینترنت اشیاء دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان:

پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربرد‌ها اواخر اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/همکاری ویژه فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان در راستای طرح تحول دیجیتال فولاد

تحول دیجیتال
تحول دیجیتال صنعت فولاد نیازمند کارگروهی ملی است

تحول دیجیتال صنعت فولاد نیازمند کارگروهی ملی است

تحول دیجیتال