مسکن و ساختمان
دسته بندی :
دستگاه‌ها تنها حق دریافت حق انشعاب را از انبوه‌سازان و مردم دارند
بیگی نژاد با اشاره به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن؛

دستگاه‌ها تنها حق دریافت حق انشعاب را از انبوه‌سازان و مردم دارند

انبوه سازی
با برگزاری مزایده فروش این انبوه‌ساز؛

"ثاژن" ۳ دانگ ملک مشهدی را فروخت

انبوه سازی
زنگ مجمع
با انتشار خبر مجمع شرکت سیمان کرمان؛

زنگ مجمع "سکرما" به گوش می‌رسد

انبوه سازی