اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
یارانه بگیران معیشتی، کمک هزینه ماه رمضان دریافت می‌کنند

یارانه بگیران معیشتی، کمک هزینه ماه رمضان دریافت می‌کنند

یارانه
زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه اعلام شد

زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه اعلام شد

یارانه
حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه به صلاح نیست

حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه به صلاح نیست

یارانه
آخرین یارانه معیشتی کرونا، امشب واریز می‌شود

آخرین یارانه معیشتی کرونا، امشب واریز می‌شود

یارانه