آهن و فولاد
دسته بندی :
فولاد بدون سوخت فسیلی و صنعت خودروسازی
فولادسازی سبز در حوزه یورو:

فولاد بدون سوخت فسیلی و صنعت خودروسازی

آهن و فولاد
خوش بینی بازار جهانی مقاطع به شرایط سه ماهه دوم سال

خوش بینی بازار جهانی مقاطع به شرایط سه ماهه دوم سال

آهن و فولاد
قیمت‌گذاری، ضربه به قلب تولید است
گزارشی از یک سیاست غلط در تنظیم بازار؛

قیمت‌گذاری، ضربه به قلب تولید است

آهن و فولاد
تولید بیش از ۸۰۰ هزار تن محصول گاززدایی در فولاد مبارکه
در بزرگترین تولید کننده فولاد کشور

تولید بیش از ۸۰۰ هزار تن محصول گاززدایی در فولاد مبارکه

آهن و فولاد
مدل سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در حوزه محیط زیست؛ بنچ‌مارک صنعت فولاد ایران/ سیاست زیست محیطی فولاد مبارکه روی میز دیگر واحدهای فولادسازی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد:

مدل سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در حوزه محیط زیست؛ بنچ‌مارک صنعت فولاد ایران/ سیاست زیست محیطی فولاد مبارکه روی میز دیگر واحدهای فولادسازی

آهن و فولاد
تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان
مدیر تولید و توزیع برق شرکت:

تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

آهن و فولاد
سهم بزرگ ذوب آهن اصفهان در بومی سازی ساخت تجهیزات صنعتی
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان

سهم بزرگ ذوب آهن اصفهان در بومی سازی ساخت تجهیزات صنعتی

آهن و فولاد
بمیلا جواز تاسیس کارخانه گرفت

بمیلا جواز تاسیس کارخانه گرفت

آهن و فولاد
کام شیرین کارکنان فولاد اکسین خوزستان از سودآوری شرکت

کام شیرین کارکنان فولاد اکسین خوزستان از سودآوری شرکت

آهن و فولاد