اخبار سرویس متالورژی و مواد
صنعت کک سازی صنعتی طاقت فرساست/ کک نفتی در کشور جدی گرفته نشده است
‌ «می‌متالز» در نشست کلاب هاوسی مصرف کربن در روند تولید فولاد را بررسی کرد:

صنعت کک سازی صنعتی طاقت فرساست/ کک نفتی در کشور جدی گرفته نشده است

‌می‌متالز - «می متالز» در سری نشست‌های کلاب هاوس به سراغ میزان مصرف کربن در صنعت فولاد رفته است که در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید:
چهار روز پیش