فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
ورود فیلتر پرس کارخانه‌های فرآوری به مجتمع سرب و روی مهدی آباد

ورود فیلتر پرس کارخانه‌های فرآوری به مجتمع سرب و روی مهدی آباد

سرب و روی
درآمد یک ماهه فاسمین چگونه بود؟

درآمد یک ماهه فاسمین چگونه بود؟

سرب و روی
پیش بینی وجود ذخایر خوبی از سرب و روی در آلبلاغ
مدیر امور معادن سازمان صمت خراسان شمالی خبر داد:

پیش بینی وجود ذخایر خوبی از سرب و روی در آلبلاغ

سرب و روی
هیات مدیره جدید
با اعلام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان؛

هیات مدیره جدید "فتوسا" تعیین شد

سرب و روی
تضعیف مزیت‌های نسبی

تضعیف مزیت‌های نسبی

سرب و روی
حضور
شرکت صنعتی باما اعلام کرد؛

حضور "کاما" در مناقصه سرمایه گذاری در پروژه تولید فروکروم

سرب و روی
جیب‌خالی «فسرب» و «فباهنر» در بورس‌کالا
وقتی برای عرضه‌ها، مشتری نبود!

جیب‌خالی «فسرب» و «فباهنر» در بورس‌کالا

سرب و روی
با اعلام شرکت کالسیمین؛

"فاسمین" برنده مزایده ۱۲۵۰۰ تن خاک روی

سرب و روی
پس از هفته‌ای بدون عرضه؛

"فسرب" و ادامه ماجرای شمش ۹۸/ تقاضا‌های ضعیف گریبانگیر این شرکت روی!

سرب و روی
«باما» زیر ذره‌بین

«باما» زیر ذره‌بین

سرب و روی