فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
صنعت سرب و روی زنجان نیازمند حمایت دولت است
رئیس کمیسیون روابط خارجی اتاق بازرگانی زنجان:

صنعت سرب و روی زنجان نیازمند حمایت دولت است

سرب و روی
رشد ۱۲۰درصدی درآمد صادراتی «فاسمین»

رشد ۱۲۰درصدی درآمد صادراتی «فاسمین»

سرب و روی
بررسی تکنیکال قیمت فلز سرب

بررسی تکنیکال قیمت فلز سرب

سرب و روی
افزایش ۳۸ درصدی فروش شرکت ملی سرب و روی ایران در سال ۹۹

افزایش ۳۸ درصدی فروش شرکت ملی سرب و روی ایران در سال ۹۹

سرب و روی
بررسی نماد «کروی»

بررسی نماد «کروی»

سرب و روی
زمینه مزایده معادن و کارخانه سرب و روی کوهبنان فراهم شد

زمینه مزایده معادن و کارخانه سرب و روی کوهبنان فراهم شد

سرب و روی
زمینه مزایده معادن و کارخانه سرب و روی کوهبنان فراهم شد

زمینه مزایده معادن و کارخانه سرب و روی کوهبنان فراهم شد

سرب و روی
تولیدکنندگان روی از کمبود مواد اولیه گلایه دارند

تولیدکنندگان روی از کمبود مواد اولیه گلایه دارند

سرب و روی
سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در حوزه فرآوری سرب و روی نهبندان
در نشست سرمایه گذار با فرماندار نهبندان مطرح شد:

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در حوزه فرآوری سرب و روی نهبندان

سرب و روی