علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
راه اندازی سرویس گواهی امضای الکترونیکی بر روی سیم‌کارت
برای اولین بار در کشور اجرایی شد؛

راه اندازی سرویس گواهی امضای الکترونیکی بر روی سیم‌کارت

سخت افزارهای الکترونیکی