حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
تلاش برای آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آب‌های اندونزی ادامه دارد

تلاش برای آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آب‌های اندونزی ادامه دارد

کشتی و کشتی سازی
دومین کشتی حامل تجهیزات استراتژیک هندی وارد بندر چابهار شد

دومین کشتی حامل تجهیزات استراتژیک هندی وارد بندر چابهار شد

کشتی و کشتی سازی