حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
ارائه تخفیفات هدفمند برای خطوط کشتیرانی در بنادر کشور

ارائه تخفیفات هدفمند برای خطوط کشتیرانی در بنادر کشور

کشتی و کشتی سازی
پهلوگیری کشتی ۳۱ هزار تنی برنج در بندر بوشهر

پهلوگیری کشتی ۳۱ هزار تنی برنج در بندر بوشهر

کشتی و کشتی سازی
۲۰۹ شناور پارسال در قشم تولید شد

۲۰۹ شناور پارسال در قشم تولید شد

کشتی و کشتی سازی
تلاش برای آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آب‌های اندونزی ادامه دارد

تلاش برای آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آب‌های اندونزی ادامه دارد

کشتی و کشتی سازی
دومین کشتی حامل تجهیزات استراتژیک هندی وارد بندر چابهار شد

دومین کشتی حامل تجهیزات استراتژیک هندی وارد بندر چابهار شد

کشتی و کشتی سازی