صنایع کوچک
دسته بندی :
رکود شکنی صنعت لوازم خانگی در سال ۹۹/ به تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی در سال گذشته رسیدیم
مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد:

رکود شکنی صنعت لوازم خانگی در سال ۹۹/ به تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی در سال گذشته رسیدیم

لوازم خانگی
تولید لوازم خانگی در کشور سال گذشته ۷۱ درصد رشد داشت
مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت:

تولید لوازم خانگی در کشور سال گذشته ۷۱ درصد رشد داشت

لوازم خانگی
تولید ۳ قلم لوازم بزرگ‌خانگی از مرز ۴ میلیون دستگاه گذشت

تولید ۳ قلم لوازم بزرگ‌خانگی از مرز ۴ میلیون دستگاه گذشت

لوازم خانگی