اخبار سرویس سیم و کابل
۸۰ درصد از بودجه ۴۸۰ میلیاردی بکام تحقق یافته است/ شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه (زیرمجموعه شهید قندی) در راه بورس
مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی (بکام) در نشست خبری:

۸۰ درصد از بودجه ۴۸۰ میلیاردی بکام تحقق یافته است/ شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه (زیرمجموعه شهید قندی) در راه بورس

‌می‌متالز - محمد جواد عسگری باقرآبادی، مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی در نشست خبری که عصر روز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در سالن کنفرانس «هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» برگزار شد، گفت: بیش از ۸۰...
چهار ماه پیش