متالورژی و مواد
دسته بندی :
برگزاری کارگاه فشرده ماشین حساب مهندسی

برگزاری کارگاه فشرده ماشین حساب مهندسی

متالورژی و مواد
وبینار معرفی گرایش مهندسی مواد و متالورژی و بازار کار آن‌ها

وبینار معرفی گرایش مهندسی مواد و متالورژی و بازار کار آن‌ها

متالورژی و مواد
آموزش کار با ماشین حساب مهندسی

آموزش کار با ماشین حساب مهندسی

متالورژی و مواد
استخدام فارغ التحصیل متالورژی در بازرگانی فلزات رنگین در تهران

استخدام فارغ التحصیل متالورژی در بازرگانی فلزات رنگین در تهران

متالورژی و مواد
موفقیت‌های جهاددانشگاهی در پژوهش‌های کاربردی مواد و متالورژی
معاون جهاددانشگاهی اشاره کرد:

موفقیت‌های جهاددانشگاهی در پژوهش‌های کاربردی مواد و متالورژی

متالورژی و مواد

متافو؛ مهمترین نمایشگاه متالورژی در خاورمیانه

متالورژی و مواد
دبیر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه رازی:

جامعه دانشگاهی ستون‌های چرخه‌ تولید علم کشور هستند

متالورژی و مواد

تولید فروسیلیس؛ محصول راهبردی صنایع فولاد در سمنان

متالورژی و مواد