رسانه
دسته بندی :
پانزدهمین صدثانیه با فولاد

پانزدهمین صدثانیه با فولاد

ویدئو
جهش سیمان و آینده مبهم مسکن

جهش سیمان و آینده مبهم مسکن

ویدئو
تجلیل از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان

تجلیل از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان

ویدئو
انتقاد عجیب یک کارشناس از صنایع فولاد

انتقاد عجیب یک کارشناس از صنایع فولاد

ویدئو
۷۰ درصد سیمان خریداری شده در اختیار ۱۵ نفر بوده است
رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان:

۷۰ درصد سیمان خریداری شده در اختیار ۱۵ نفر بوده است

ویدئو
فولاد مبارکه به شعار

فولاد مبارکه به شعار "ما می‌توانیم" جان تازه بخشید

ویدئو
چهاردهمین صد ثانیه با فولاد

چهاردهمین صد ثانیه با فولاد

ویدئو